Sorting by

×

הזמנה לוובינר : מסע מועמד כחוויה דיגיטלית

חווית המועמד שודרגה בשנים האחרונות בארגונים רבים, תהליך הגיוס התייעל, החזרת תשובות שליליות הפכה לנורמה ושליחת מתנות עם חתימת החוזה מחמיאה לתהליך. כעת חשוב להפוך את החוויה לדיגיטלית, נגישה ושקופה למועמד תוך ויתור על תפיסה מיושנת שלפיה המועמדים ישמעו את כל הפרטים בראיון טלפוני או פרונטלי, כדי לא לפספס מגע אנושי. כאן החשש אינו מוצדק כי גיוס עובדים רווי במגע אנושי. 

חוויה דיגיטלית לצד תהליך הגיוס תאפשר למועמדים להרגיש מחוברים ומחויבים יותר, להתכונן לראיונות ולשקול את הארגון כמעסיק פוטנציאלי. זאת בזכות הנגשה ופתיחות כבר בשער הכניסה לארגון.

הוובינר יתקיים ב- 17.7.2024 בשעה 10:30, בזום.