"ישיבת הנהלה"
פרק 5: נילי חייקין מדברת על היעדר שיטות עבודה במיתוג מעסיק
/